top of page

Een overlijdensrisicoverzekering: soms verplicht, vaak verstandig!

Overlijdensrisicoverzekering Zoek uit of u of uw partner de woonlasten alleen kan betalen als een van u beiden wegvalt. Is dat niet het geval, dan is het slim om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten om dit risico op te vangen. Het principe van een overlijdensrisicoverzekering is simpel. Overlijdt u of uw partner voor de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering, dan keert de verzekeraar het verzekerde bedrag ineens uit.

Het lijkt logisch om de verzekering af te sluiten op het leven van de partner met het hoogste inkomen. In de praktijk kunnen echter ook financiële problemen ontstaan als de partner zonder inkomen of met een laag inkomen wegvalt. Bijvoorbeeld als deze partner altijd voor de kinderen zorgde. De achterblijvende partner moet dan kosten maken voor extra kinderopvang of minder gaan werken.

Bent u alleenstaand en is niemand afhankelijk van uw inkomen, dan is de noodzaak om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten beperkt. U kunt er wel voor kiezen, bijvoorbeeld als u uw nabestaanden een hypotheekvrije woning wilt nalaten.

Vaak wordt een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek afgesloten. In het verleden eisten veel hypotheekverstrekkers een overlijdensrisicoverzekering. Tegenwoordig is dit steeds minder het geval. Dit betekent dat lang niet altijd meer een dergelijke verzekering wordt afgesloten. Ook al zou dit in veel gevallen geen onnodige luxe zijn, maar bittere noodzaak.

Eenmalige uitkering werkgever Uw werkgever is verplicht om aan uw achtergebleven partner een overlijdensuitkering uit te betalen ter grootte van het maandsalaris inclusief vakantiegeld en nog niet uitbetaalde vakantiedagen. Deze eenmalige uitkering is netto. Verder kan in uw cao of arbeidsovereenkomst opgenomen zijn dat de overlijdensuitkering hoger is. Een uitkering mag belastingvrij worden uitbetaald tot maximaal drie keer uw maandsalaris. De achtergebleven partner kan de werkgever verzoeken om het bedrag te storten op een bankrekening naar keuze. Zodoende valt dit bedrag niet in de nalatenschap.

Partnerpensioen Is er een pensioenregeling vanuit een loondienstverband van de overleden partner, dan heeft de achterblijvende partner veelal recht op het nabestaandenpensioen. Dit is een levenslange uitkering voor de achterblijvende partner als de werknemer voor de ingang van het gewone pensioen overlijdt. Deze uitkering bedraagt veelal 70 procent van het bij volledige diensttijd op te bouwen pensioen.

Er zijn twee soorten partnerpensioen: op opbouwbasis en op risicobasis. Van de werknemers heeft 80 procent een nabestaandenpensioen op risicobasis. De meeste mensen weten niet welk risico ze daarmee lopen: wordt u ontslagen of neemt uzelf ontslag, dan vervalt namelijk direct het nabestaandenpensioen. De achterblijvende partner heeft dan geen recht op een partnerpensioen van uw ex-werkgever.

Wezenpensioen Zijn er kinderen onder de 18 jaar, dan kan een toeslag gelden op het weduwepensioen van 20 procent per kind. Kinderen die naar school gaan of studeren kunnen tot hun 27ste recht hebben op een wezenpensioen. Elk van uw kinderen kan recht hebben op 14 procent van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw pensioendatum zou hebben gewerkt. Dit is de hoofdregel, uitzonderingen op de regel zijn echter goed mogelijk. Controleer dit door in te loggen met uw DigiD op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Uitkeringen als gevolg van de Algemene nabestaandenwet (Anw) Zolang uw jongste kind nog geen 18 jaar is, heeft de achterblijvende partner recht op een inkomensafhankelijke uitkering op grond van de Anw. De regeling is in de afgelopen jaren sterk versoberd voor de achterblijvende ouder. U kunt overwegen een Anw-hiaatverzekering af te sluiten, ervan uitgaande dat dit niet al via uw werkgever is geregeld. Maar ook het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan hier uitkomst bieden.

Vrijvallende lijfrenten/bankspaarregelingen Ook lijfrenten en bankspaarregelingen komen vaak tot uitkering bij overlijden. Hiervoor moet dan een nabestaandenlijfrente worden aangekocht. Houd rekening met het feit dat hier nog belasting over moet worden betaald. Misschien komt er nog ander geld vrij uit andere bronnen.

Al met al is het goed om voor uzelf op een rij te hebben hoe u er financieel voorstaat bij een overlijden. Raadpleeg hiervoor een gecertificeerd financieel planner bij u in de buurt.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page