top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

De adviseurs van 4D Advies zijn lid van het RB.

 

De Algemene voorwaarden (zie pdf) zijn van toepassing op opdrachten verleend aan een Belastingadviseur die is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs.

Deze Algemene voorwaarden zijn op 10 juli 2018 onder nummer 159/2018 gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

bottom of page