top of page

Wat betekent het stikstofbesluit voor de eigen woning?

Gemiddelde koopsom

De gemiddelde koopsom van bestaande woningen is het tweede kwartaal van 2019 gestegen naar € 303.000,-. dat gemiddelde zegt niet alles. We zien grote regionale verschillen. In de provincie Groningen bijvoorbeeld blijft de gemiddelde koopsom hangen op € 213.000,-, in Noord-Holland is dat al bijna vier ton. De Randstad springt er uit – volgens de Woningmarktmonitor van ABN Amro, die enkele weken geleden is gepresenteerd – daar zijn de woningen sinds 2008 het meest in waarde gestegen. Niet alleen de krapte zorgt voor hogere huizenprijzen, ook de lage hypotheekrente doet volgens de bank een duit in het zakje. Daardoor zou het komen dat de woningverkopen nog enigszins op peil blijven. Zou de rente niet zo laag zijn, dan was een daling van de woningverkopen eerder aan de orde geweest.

Woningmarkt op zijn hoogtepunt!

De woningmarkt in Nederland is op zijn hoogtepunt, althans dat denken sommige economen, waaronder die van een aantal grootbanken. In december 2018 was de gemiddelde prijsstijging van een woning ten opzichte van december 2017 8,4%. Voor dit jaar werd aanvankelijk een halvering verwacht naar circa 4,5%, maar zoals het nu zich laat aanzien, lijkt dat mee te vallen en wordt nu een stijging voorzien van 6% over heel 2019. Voor 2020 is overigens wel een verdere afzwakking te voorzien. Daarbij worden groeipercentages genoemd van slechts 2,5%. De oorzaken van deze ontwikkeling zijn volgens economen gelegen in twee richtingen. Allereerst is er de betaalbaarheid van woningen. Door de aanhoudende prijsstijgingen is de betaalbaarheid voor veel mensen onder druk komen te staan. Dat maakt dat de vraag naar koopwoningen daalt. Anderzijds is het ook zo dat veel mensen die hun huis te koop willen zetten, de doorstromers, eerst zelf een ander huis kopen totdat ze hun eigen huis in de verkoop zetten.

Verloop woningverkopen en nieuwbouw

Het aantal woningverkopen steeg in de afgelopen jaren. In 2016 kwam deze boven de magische grens van 200.000 uit, piekte in 2017 en zakte in 2018 terug naar 218.000. De verwachting die op dit moment door economen en vastgoeddeskundigen wordt gedragen is dat de daling doorzet. Minder woningverkopen dus, maar hoe zit het met nieuwbouw. De plannen van het kabinet lagen op zo’n 75.000 nieuwe woningen per jaar. Het stikstofbesluit heeft veel bouwprojecten on hold gezet. Ramingen wijzen nu in de richting van misschien wel minder dan 50.000 woningen. Volgens de laatste berekeningen van ABN AMRO is het woningtekort nu zelfs 300.000 woningen.

Europese regelgeving

Europese regelgeving dwingt bescherming af voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. De uitstoot van stikstof in de omgeving van 118 natuurgebieden moet worden teruggedrongen. De bouw zorgt voor ongeveer 6% van die uitstoot. Tegenmaatregelen zijn het stopzetten van bouwprojecten, maar ook het verlagen van de maximum snelheid op snelwegen. Hoe dan ook, het stikstofbesluit heeft impact op de woningvoorraad. Nieuwbouw heeft al vertraging opgelopen. En dat betekent in sommige gevallen ook dat mensen geconfronteerd worden met een latere oplevering van hun nieuwe woning.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page