top of page

Pensioenkloof tussen man en vrouw

Het opbouwen van inkomen voor later is een kwestie van een lange adem. Door over een lange periode vermogen op te bouwen wordt een pensioenpot opgebouwd die na pensionering moet zorgen voor uw inkomen. Hierbij maakt het wel uit of u een man of vrouw bent. Uit rapporten van onder andere de OESO, het CBS en de Europese Commissie blijkt dat er al sinds jaar en dag een pensioenkloof gaapt tussen beide seksen. Wat te doen?

3-pijlers

Ons pensioenstelsel leunt net als dat in de meeste Europese landen op drie pijlers: een overheidspensioen (AOW, eerste pijler), werknemerspensioen (tweede pijler) en regelingen in eigen beheer (derde pijler), zoals een lijfrente. Een ooit solide basis die door diverse factoren nu barstjes vertoont. Iedere pijler heeft zijn eigen problematiek. Hierdoor neemt de druk om zelf uw pensioen te regelen toe. Dit laatste geldt nog meer voor vrouwen dan voor mannen.

Kloof van hier tot Tokio

Het verschil in pensioeninkomen tussen mannen en vrouwen in ons land is zeer groot in vergelijking met andere landen. Het nieuwe OESO-rapport zet Nederland met een verschil van 40 procent op een gedeeld derde plek, na Japan en Oostenrijk. Een man bouwt gemiddeld een pensioenaanspraak bij de werkgever op van zo’n 13.000 euro bruto per jaar en een vrouw ruim 9.000 euro. Hier komen de AOW (eerste pijler) en eventueel eigen voorzieningen (derde pijler) nog bij.

De pensioenkloof ontstaat doordat de pensioenopbouw in de tweede pijler nauw samenhangt met de arbeidsparticipatie: hoe meer u werkt, hoe meer pensioen u opbouwt. Dat is ook gelijk de reden dat de meeste vrouwen minder pensioen opbouwen. Zij werken vaker in deeltijd of zelfs helemaal niet, omdat zij thuisblijven voor de kinderen. Daar komt bij dat vrouwen gemiddeld 17 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s en zodoende ook een kleinere oudedagsvoorziening opbouwen.

Onverwachte life events

Ervan uitgaande dat een vrouw getrouwd is met een man, dan wel een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont met een samenlevingscontract, hoeft het geen probleem te zijn als de vrouw minder of zelfs geen pensioen opbouwt. Helaas is dit anders als zich een onverwachte levensgebeurtenis voordoet, zoals uit elkaar gaan. Recente cijfers laten zien dat ongeveer 40 procent van de relaties strandt voordat zij met pensioen gaan. In deze situatie kan een beperkte of het niet hebben van een eigen pensioenvoorziening wel leiden tot financiële problemen voor vrouwen.

Oplossingen

Als vrouw kunt en moet u zelf zorgen voor een adequate oudedagsvoorziening. Allereerst moeten er goede afspraken worden gemaakt bij het aangaan van de relatie over de verdeling van pensioen bij bijvoorbeeld uit elkaar gaan. Voorts kunt u zelf ook voor het pensioen sparen. Zo kunt u met uw partner afspreken dat hij een deel van zijn inkomen inlegt om ook voor uw oude dag te zorgen. En tot slot kunt u natuurlijk een pensioenkloof voorkomen door samen evenveel te blijven werken en de zorg voor de kinderen en huishouden eerlijker te verdelen.

Wilt u de pensioenkloof tussen u en uw partner verkleinen en gelijk kijken hoe uw pensioensituatie eruitziet nadat u (beiden) gestopt bent met werken? Maak dan eens een afspraak met een gecertificeerd financieel planner.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page