top of page

Een doe-het-zelfhypotheek verstandig?

Soms kan een kleine besparing op korte termijn, u op lange termijn onbedoeld een grote kostenpost opleveren. 'Penny wise, pound foolish' noemen de Engelsen dat. Een doe-het-zelfhypotheek, beter bekend als execution only hypotheek, is daar een goed voorbeeld van.

Excecution only hypotheek Koopt u voor het eerst een eigen woning en is uw financiële situatie relatief simpel, dan kan het zelf regelen van een hypotheek een optie zijn. Echter ook voor starters geldt dat een verkeerde keuze voor een hypotheek vele duizenden euro’s te veel kan kosten. Kortom, bezint eer ge begint.

Bij een execution only hypotheek regelt u de meeste onderdelen direct met de geldverstrekker voor een relatief laag vast bedrag. U moet dan wel zelf allerlei zaken regelen en uitzoeken. Verder is het aanbod beperkt. Niet veel aanbieders van hypotheken laten u alle hypotheekvormen zonder adviseur afsluiten.

Kennis- en ervaringstoets Wilt u een execution only hypotheek afsluiten, dan moet u allereerst de hypotheekaanbieder ervan overtuigen dat u beschikt over de juiste kennis door een wettelijk verplichte kennis- en ervaringstoets te doen. Slaagt u voor deze toets, dan kunt u de hypotheek zelf afsluiten. Houd er rekening mee dat u bij veel geldverstrekkers de toets maar één keer mag doen. Als u niet voldoende vragen goed beantwoord hebt, dan kunt u alleen een hypotheek afsluiten met behulp van een adviseur.

Op de website van toezichthouder AFM (www.afm.nl) staan een aantal voorbeeldvragen zoals u ze kunt aantreffen in de toets, bijvoorbeeld: Wim verkoopt zijn woning. Hij houdt nog 100.000 euro over als hij de hypotheekschuld heeft afgelost. Wim gaat bij zijn vriendin Juliëtte in een huurwoning wonen. Een jaar later kopen ze samen een woning voor 250.000 euro. Ze vragen een hypotheek aan voor het hele bedrag. Wim en Juliëtte mogen de rente voor de hypotheek: A. Niet aftrekken B. Gedeeltelijk aftrekken C. Helemaal aftrekken

Om uiteindelijk te slagen voor de kennis- en ervaringstoets zult u over de nodige hypotheekkennis moeten beschikken. Al met al nog een reden waarom een execution only hypotheek slechts voor een enkeling is weggelegd.

Consumentenbond niet enthousiast Is een doe-het-zelfhypotheek verstandig? Daar zijn de meningen over verdeeld. Het voordeel is natuurlijk de besparing op de advieskosten, maar nadelen zijn er ook. Met name als u al eerder een hypotheek hebt afgesloten, kunnen de regels voor de nieuwe hypotheek complex zijn. Zeker als u de woning samen met een partner koopt die al eerder een eigen woning kocht.

De Consumentenbond ziet onder haar leden dat in de praktijk de besparing op korte termijn vaak niet opweegt tegen de besparing op lange termijn en raadt het niet aan. Zij wijzen op de grote gevolgen van een verkeerde keuze. Bijvoorbeeld bij de selectie van een rentevaste periode of de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering. Ook de juiste toepassing van de regels rond bijvoorbeeld de zogeheten bijleenregeling of de overgangsregeling kan uitdagend zijn.

Denkt u erover na om een doe-het-zelfhypotheek af te sluiten. Voorkom dan onaangename verrassingen en maak eerst eens een afspraak met een gecertificeerd financieel planner.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page