top of page

Wat betekent de nieuwe maatregel ter vervanging van de Wet DBA voor de zzp'er?

Het ziet ernaar uit dat de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) per 1 januari 2021 wordt vervanging door een nieuwe regeling. Het kabinet wil hiermee schijnzelfstandigheid tegengaan en daarnaast de administratieve lasten verminderen. Maar wat betekent deze nieuwe regeling nu voor de zzp'er?

Ten eerste zal er een minimumtarief gaan gelden van € 16 per uur. Dit tarief gaat gelden voor alle werkzaamheden, ongeacht de duur van de werkzaamheden en of de opdrachtgever een particulier is dan wel een bedrijf. De zzp'er zal aan de opdrachtgever een overzicht van zijn te verwachten uren moeten toesturen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren en betalen van het minimumtarief en heeft deze uren nodig om dit te kunnen doen.

Ten tweede komt er een zelfstandigenverklaring voor zzp'ers bij een uurtarief van minimaal € 75. De zelfstandigenverklaring geeft vooraf zekerheid aan de zzp'er en opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen en sociale premies in te houden. Tevens is de zelfstandigenverklaring van toepassing op een deel van het arbeidsrecht, CAO's en pensioenen.

De volgende voorwaarden gelden voor de zelfstandigenverklaring:

1. De beloning bedraagt minimaal € 75 per uur;

2. De overeenkomst geldt voor maximaal één jaar;

3. In de overeenkomst is opgenomen dat partijen geen bedoeling hebben om een arbeidsovereenkomst te sluiten;

4. De zzp'er staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

5. Zowel de zzp'er als de opdrachtgever tekenen de zelfstandigenverklaring.

Na een jaar vervalt de zelfstandigenverklaring, ook al lopen de werkzaamheden uit. Indien na afronding van de opdracht zes maanden geen werkzaamheden zijn verricht voor dezelfde opdrachtgever, dan kan er een nieuwe termijn van een jaar aanvangen en een zelfstandigenverklaring aangegaan worden.

Daarnaast komt er een webmodule die opdrachtgevers van tevoren zekerheid moet verschaffen over de arbeidsrelatie, zodat de opdrachtgevers geen loonheffing en sociale premies hoeven in te houden en af te dragen.

U ziet dat er voor de zzp'er en de opdrachtgever een aantal veranderingen aan zitten te komen, die de Wet DBA zullen vervangen. Tot die tijd blijft de Wet DBA van kracht.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page