top of page

De nieuwe kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020


Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de kleine ondernemersregeling. De huidige regeling komt te vervallen en maakt plaats voor een omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB). Huidige kleine ondernemersregeling

Onder de huidige regeling is het zo dat, als u op jaarbasis niet meer dan € 1.883 aan BTW moest afdragen, u in aanmerking kunt komen voor een vermindering van de af te dragen BTW. Blijft u op jaarbasis onder het bedrag van € 1.345, dan hoeft u helemaal geen BTW af te dragen. De vermindering voor kleine ondernemers wordt in uw BTW aangifte in minder gebracht.

De nieuwe kleine ondernemersregeling (OVOB)

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de nieuwe regeling in. Het systeem is optioneel, u kunt deelnemen, maar hoeft dat niet. In tegenstelling tot de huidige regeling, geldt vanaf 1 januari een omzetgrens. Blijft u met uw omzet op jaarbasis onder de € 20.000 (excl. BTW), dan kunt u kiezen voor een vrijstelling. De vrijstelling geldt voor ten minste drie jaren.

Wat betekent deze nieuwe regeling voor de kleine ondernemer?

- Blijft u op jaarbasis onder de grens van € 20.000 aan omzet, dan kunt u zich aanmelden bij de Belastingdienst om van de vrijstelling gebruik te maken;

- De vrijstelling geldt voor ten minste drie jaren;

- Er wordt geen BTW meer aan klanten berekend;

- In principe is er geen verplichting meer tot het uitreiken van een factuur. Indien er wel facturen worden gestuurd, dan dient op de factuur vermeld te worden dat er sprake is van een vrijstelling voor de omzetbelasting;

- Het doen van een BTW aangifte komt te vervallen;

- De BTW op zakelijke kosten en investeringen kan niet meer in aftrek worden gebracht;

- De regeling geldt niet alleen voor natuurlijk personen (eenmanszaak, vennootschap onder firma e.d.), maar ook voor rechtspersonen (BV's, stichtingen, verenigingen).

Komt u op een bepaald moment in het jaar boven de omzetgrens van € 20.000 uit, dan vervalt de vrijstelling. Vanaf dat moment zult u weer facturen met BTW moeten versturen en aangifte doen. U kunt dan drie jaar lang geen gebruik maken van de vrijstelling.

Voor het bepalen van de omzetgrens tellen mee:

- De volledig in Nederland belaste omzet;

- De vrijgestelde omzet bij levering en verhuur van onroerende zaken;

- De vrijgestelde omzet bij financiële diensten op het gebied van betalingsverkeer, de handel in effecten, kredietverlening en verzekeringen;

- De winstmarge bij de margeregeling en de reisbureauregeling.

Om de vrijstelling toe te kunnen passen per 1 januari 2020, moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst vóór 20 november 2019. Indien u zich na 1 januari 2020 wilt aanmelden voor de vrijstelling, dan moet u zich vier weken voorafgaand aan het jaar waarin u de vrijstelling wilt toepassen aanmelden.

Indien u reeds ontheffing heeft van administratieve verplichtingen, gaat u automatisch mee over naar de nieuwe regeling. Als u verwacht in 2020 boven de omzetgrens van € 20.000 uit te komen, dan moet u dit schriftelijk melden bij de Belastingdienst.

Moet u zich nu wel of niet aanmelden voor de nieuwe regeling?

Beoordeel of de omzet naar verwachting in 2020 onder de omzetgrens van € 20.000 excl. BTW zal blijven. Daarnaast zult u moeten bekijken of er de komende jaren nog grote investeringen gaan plaatsvinden en/of u in het verleden grote investeringen heeft gedaan in roerende en/of onroerende goederen, waarbij u de BTW geheel heeft afgetrokken. De BTW op roerende goederen (vijf jaar terug) of op onroerende goederen (tien jaar terug) zal dan gedeeltelijk worden herzien.

U zult met name kiezen voor deze regeling indien u voornamelijk levert aan particulieren of ondernemers die de BTW niet kunnen terugvragen.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

Featured Posts
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page